Pàgines

dissabte, 19 de març del 2011

CULTIVA LA TEVA PARCEL.LA D'HORT ECOLÒGIC a la masoveria del marquet


El proper 2 d'abril, s'inicia el curs d'horta ecològica a la Masoveria del Marquet, en ple Parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac.

Funcionament del taller:

És un taller d’iniciació a l’horticultura ecològica amb sessions d’aula un cop al mes i amb un hort (d'uns 40 m2) de pràctiques, per a cada un dels participants.

L’hort de pràctiques:
- L’accés a l’hort serà lliure, respectant la normativa que s’estableixi.

- S’haurà de cultivar respectant la normativa de l’agricultura ecològica.

- Es podrà cultivar exclusivament plantes hortícoles i aromàtiques.

- El rec es realitzarà obligatòriament a través de sistemes de baix consum d’aigua.

Durada, horaris, lloc i continuïtat del taller:
És un taller anual,  del 2 d’abril de 2011 al 2 d’abril de 2012.
L’accés a l’hort serà lliure, i l’horari de les sessions formatives serà de 11 a 13h a la Masoveria del Marquet de les Roques.

Els participants que vulguin podran continuar el taller un any més, sol·licitant-ho al setembre.
 
Programa:

2 d’abril: Què és l’agricultura ecològica. Principis.

7 de maig: Estructura i disseny de l’hort.

11 de juny: Les eines i el treball de l’hort.

2 de juliol: El sòl, organisme viu.

6 d’agost: La Fertilització; el compostatge i l’adob en verd.

3 de setembre: Reproducció de les plantes: varietats rústiques

8 d’octubre: La reproducció asexual: els esqueixos.
 
5 de novembre: Les plantes de l’hort per famílies botàniques

3 de desembre: Les plantes de l’hort per famílies botàniques

14 de gener: Les plantes de l’hort per famílies botàniques

11 de febrer: Els animals de l’hort: malalties i plagues

10 de març: Tractaments ecològics

A cada sessió es dedicarà una atenció especial a assessorar i resoldre dubtes sobre el cultiu de l’hort de pràctiques, del que disposa lliurement cada participant.

Formador: Adrià Garriga Fonolleda (pagès i educador)