Pàgines

dijous, 24 de març de 2011


A la Masoveria del  Marquet, en uns dies de massa cansament,  
la primavera, sàvia,  ens fa aquest regal...
Ha nascut una ovella!

dissabte, 19 de març de 2011

CULTIVA LA TEVA PARCEL.LA D'HORT ECOLÒGIC a la masoveria del marquet


El proper 2 d'abril, s'inicia el curs d'horta ecològica a la Masoveria del Marquet, en ple Parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac.

Funcionament del taller:

És un taller d’iniciació a l’horticultura ecològica amb sessions d’aula un cop al mes i amb un hort (d'uns 40 m2) de pràctiques, per a cada un dels participants.

L’hort de pràctiques:
- L’accés a l’hort serà lliure, respectant la normativa que s’estableixi.

- S’haurà de cultivar respectant la normativa de l’agricultura ecològica.

- Es podrà cultivar exclusivament plantes hortícoles i aromàtiques.

- El rec es realitzarà obligatòriament a través de sistemes de baix consum d’aigua.

Durada, horaris, lloc i continuïtat del taller:
És un taller anual,  del 2 d’abril de 2011 al 2 d’abril de 2012.
L’accés a l’hort serà lliure, i l’horari de les sessions formatives serà de 11 a 13h a la Masoveria del Marquet de les Roques.

Els participants que vulguin podran continuar el taller un any més, sol·licitant-ho al setembre.
 
Programa:

2 d’abril: Què és l’agricultura ecològica. Principis.

7 de maig: Estructura i disseny de l’hort.

11 de juny: Les eines i el treball de l’hort.

2 de juliol: El sòl, organisme viu.

6 d’agost: La Fertilització; el compostatge i l’adob en verd.

3 de setembre: Reproducció de les plantes: varietats rústiques

8 d’octubre: La reproducció asexual: els esqueixos.
 
5 de novembre: Les plantes de l’hort per famílies botàniques

3 de desembre: Les plantes de l’hort per famílies botàniques

14 de gener: Les plantes de l’hort per famílies botàniques

11 de febrer: Els animals de l’hort: malalties i plagues

10 de març: Tractaments ecològics

A cada sessió es dedicarà una atenció especial a assessorar i resoldre dubtes sobre el cultiu de l’hort de pràctiques, del que disposa lliurement cada participant.

Formador: Adrià Garriga Fonolleda (pagès i educador)